На 30-ти и 31-ви МАЙ кабинетът на д-р Динкова няма да работи.

Диабетът е заболяване, което изисква отговорност от пациента

ИНТЕРВЮ С Д-Р АЛБЕНА ДИНКОВА (ЕНДОКРИНОЛОГ) - LEXMEDICA NEWS · ПУБЛИКУВАНА 11.10.2018 · ОБНОВЯВАНА 04.06.2022

Д-р Албена Динкова е родена през 1984 г. Завършила е МУ – София през 2009 г.. а през 2015 –придобива специалност Ендокринология и болести на обмяната. Член е на Българско дружество по ендокринология, на Европейската тиреоидна асоциация, сертифициран ехографист. Участвала е в много национални и международни форуми по проблемите на ендокринологията и болестите на обмяната. 

Съвсем наскоро д-р Динкова се завърна от срещата на ЕАSD в Берлин и прие поканата на LexMedica News да сподели накратко впечатленията си. 

– В 54-тата среща на ЕАSD, която се проведе от 1 до 5 октомври в Берлин, участваха около 14 хиляди делегати. По традиция на форума си дават среща специалисти от всички страни в света, водени от идеята и желанието да споделят, а също така и да чуят новостите в областта на ендокринологията и по-специално на диабета.

– Акцентът тази година?

– Акцентира се върху новите молекули в терапията на захарния диабет, залагайки на допълнителните им ползи, извън гликемичния контрол.

– Диабетът е едно от най-социалнозначимите заболявания в света. На къде вървим, какво показват статистиките по отношение на заболяването? 

– Да, така е. В световен мащаб диабетът е пандемия и е еквивалент на сърдечно-съдово заболяване. През 2015 г. IDF изнася данни, че всеки един от 11 души има диабет ( 415 млн. д.) и предиктира, че през 2040 г. всеки един от 10 възрастни ще развие диабет (625 млн. д). По последни данни честотата на захарния диабет тип 2 в България е 9.6 % ,т.е. съизмерима е с тази в световен мащаб.

– Това, което казвате звучи плашещо. Няма ли нещо ново, панацея, която да ни избави или поне да намали честотата и тежестта на заболяването?

– Новото, за мен лично, бе да видя скъпоструващите медикаменти изнесени на първа стъпка в лечението на диабет 2 тип – нещо, което българската здравна система няма възможност да осигури на този етап. Мотото на колегите беше стриктен индивидуализиран контрол и избягване на клиничната инерция. Това отнесох със себе си в България.

– Добре, какво трябва да знае всеки един пациент, болен от диабет тип 2?

– Когато на един пациент се постави диагноза диабет тип 2, той трябва да знае, че това е преди всичко отговорност, но също така и това, че той е човек като всички останали, а не някакво изключение. Не е нужно да яде „извънземна ‘’ храна. Преди години като първа стъпка в лечението на диабета се вземаше промяната в начина на живот. С времето се установи, че човек много трудно може да промени начина си на живот, поради което към тази първа стъпка се добави лекарството-обикновено метформинов препарат. Засилване на двигателната активност, ограничаване на храните с висок гликемичен индекс, наблягане на зеленчуци, риба и месо. Това стои в основата на промяната в начина на живот. Оттам насетне следва контролът – поне 2 пъти годишно преглед и консултация с ендокринолог, поддържане на стойностите на кръвната захар под 6.1 ммол/л на гладно и под 7,8 ммол/л след нахранване.

– Сравнихте значимостта и честотата на диабета с тази на сърдечно-съдовите заболявания? Нещо за новите молекули? 

– Диабетът всъщност е еквивалент на сърдечно-съдово заболяване, тъй като повишената кръвна захар уврежда съдовете, както микросъдовете – тези в бъбрека, очите, нервите, така и макросъдовете – тези на сърцето. Тук е мястото на новите молекули (SGLT2-инхибиторите и GLP-1 рецепторните аналози),а именно-тяхната сърдечно-съдова протекция. Резултати от проучванията върху ефекта на тези медикаменти върху кардио-нефропротекцията на тези медикаменти, бяха изнесени от световни величия и слушани с интерес от делегатите.

– Накратко моля, очертайте тенденциите в терапията на заболяването!

– През последното десетилетие терапията за лечение за диабета върви с висока скорост напред, а България, макар и бедна страна, има възможността да разполага с почти всички последни възможности за лечение на диабета. Е, не можем да ги включим като първа крачка при лечението на пациента, но при липса на ефект от по-евтините глюкоцентрични медикаменти, бихме могли да ги назначим на пациента. Комбинираната терапия (а тя е необходима обикновено при по-голяма давност на диабета) трябва да цели, освен понижаването на кръвната захар, и протекция на таргетните органи ,увреждани от диабета(сърце, бъбреци, очи, нерви).Тя е комплексна и индивидуална за всеки пациент.

– Вашият съвет към пациентите?

– Съвета ми към българските диабетици е: здравословното хранене, а то не винаги е по-скъпото! Ходете редовно на специалист и следете редовно нивата на кръвната си захар! Правилната терапия ще дойде от нас – ендокринолозите, защото България има специалисти на високо ниво!


Автор: д-р Албена Динкова
Източник: LexMedica News
Сайт: lexmedicanews.com